2016-11-14, Klaipėda

UAB Yazaki Wiring Technologies Lietuva darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ įgyvendina projektą „UAB Yazaki Wiring Technologies Lietuva darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

Japonijos koncernas „Yazaki“ - vienas stambiausių laidų rinkinių automobiliams gamintojas pasaulyje. Koncernui priklausančios įmonės yra įsikūrusios 45 šalyse visame pasaulyje, kuriose dirba per 289 000 žmonių. Koncernas „Yazaki“ produkciją tiekia daugiau nei 50 pasaulio automobilių gamintojų. Klaipėdos LEZ teritorijoje esanti gamykla gamina elektros instaliacijos rinkinius „Renault“, „Volvo“, Mercedes-Benz automobilių gamintojams. Siekiant patenkinti aukštus klientų lūkesčius, įgyvendinti sudėtingus, inovatyvius projektus, efektyviai naudoti turimą įrangą, reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, reikia nuolat investuoti į įmonės darbuotojų kvalifikaciją, žinias bei gebėjimus. Būtent tai ir yra pagrindinė priežastis, paskatinusi rašyti projektą "UAB Yazaki Wiring Technologies Lietuva darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas". Projekto tikslas – tobulinti darbuotojų kvalifikaciją žinias ir gebėjimus, skatinti tiesiogines užsienio investicijas.

Įgyvendinus projekto veiklas kokybiniai teigiami pokyčiai turės įtaką tikslinių grupių dalyviams, nes kvalifikacijos pakėlimas ne tik suteiks profesinių žinių, bet ir padidins darbuotojų vidinę motyvaciją, pasitikėjimą savimi. Svarbu pažymėti, kad po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių dalyviai išsaugos galimybę toliau veikti darbo rinkoje ir būti joje konkurencingi. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų darbo rezultatyvumui ir efektyvumui. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama - 182 080,69 Eur.

Kontaktai:

El. P. – loreta.indriliuniene@yazaki-europe.com